026 3421 920 0-5

قرارداد بيمه درمان تكميلي مهندسان ساختمان

بيمه درمان تكميلي مهندسان ساختمان استان البرز - بهمن ماه ۱۴۰۰

شروع ثبت نام بیمه بهمن ماه ۱۴۰۰

مدت قرارداد یک سال از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱ خواهد بود .

توجه: مهلت ثبت نام تا بهمن .

جدول تعهدات بیمه نامه

فرم ثبت نام بیمه نامه

مدارک مورد نیازجهت تحویل مدارک درمانی (بستری وسرپایی)

 

آدرس دفتر مرکزی شرکت نمایندگی  بیمه  :

کرج ،جهانشهر ، بلوار جمهوری ، روبروی باغ فاتح - ساختمان دی - طبقه سوم - واحد ۵

تلفن :

۰۲۶-۳۴۲۱۹۲۰۳

۰۲۶-۳۴۲۱۹۲۰۴

۰۲۶-۳۴۲۱۹۲۰۵

۰۲۶-۳۴۲۱۵۷۹۶

۰۲۶-۳۴۲۱۶۹۵۷

واتس اپ : ۰۹۳۹۹۵۱۸۱۵۴

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز - طبقه همکف - واحد بیمه البرز

واحد بیمه :   ۳۵۸۴۶۲۶۲-  ۰۲۶  واتساپ : ۰۹۳۹۹۶۲۶۵۳۴

 

« روابط عمومی شرکت نمایندگی بیمه پویا صنعت تجارت البرز شریف »