026 3421 920 0-5

قرارداد درمان تکمیلی سازمان نظام پزشکی

 ثبت نام بیمه نامه درمان تکمیلی سازمان نظام پزشکی کرج

مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ .

توجه : این قرارداد هم اکنون فعال بوده و درحال ارائه خدمت میباشد .

جدول تعهدات بیمه نامه

فرم ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت درمان تکمیلی

آدرس محل ثبت نام :سازمان نظام پزشکی کرج - واحد بیمه

تلفن : ۳۲۵۲۰۱۸۳ - ۰۲۶ 

واتس اپ : ۰۹۱۰۲۶۱۳۶۶۴

آدرس دفتر مرکزی شرکت بیمه :

کرج، بلوار جمهوری - روبروی باغ فاتح - ساختمان دی - طبقه سوم - واحد ۵

تلفن : ۳۴۲۱۹۲۰۵ - ۰۲۶

واتساپ : ۰۹۳۹۹۵۱۸۱۵۴

 

« روابط عمومی شرکت نمایندگی پویا صنعت تجارت البرز شریف »