026 3421 920 0-5

تعریف بیمه شخص ثالث و بدنه

تعریف بیمه ثالث و بدنه

بیمه به معنی پشتیبان در زمان سختی و بدست آوردن آرامش خیال است .

انواع بیمه نامه رایج نزد مردم شامل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو می باشد . در بیمه شخص ثالث بیمه گذار با خرید بیمه نامه حوادث احتمالی ذیل را تحت پوشش قرار می دهد :

1- غرامت فوت و دیه تمامی افراد داخل و خارج از خودرو در قبال تصادف .

2- خسارت مالی ایجاد شده برای ماشین مقابل یا اموال مردم .

3- دیه فوت شخص راننده مقصر حادثه .

با توجه به قانون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تمامی شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه دیه فوت و نقص عضو کامل آن سال را برای بیمه نامه درنظر می گیرند . ولی پوشش خصارت مالی حداقل برابر با 2.5% دیه ماه حرام آن سال در نظر گرفته می شود که در سال 1400 نرخ آن برابر با شانزده میلیون تومان است.اما این عدد به معنای کامل بودن و حداکثر بودن سقف تعهدات بیمه نامه نیست و در زمان خسارت فقط تا 16 میلیون تومان خسارت ماشین روبرو را پوشش می دهد . بنابراین در زمان خرید بیمه نامه شخص ثالث ، حتما" با مشاور خود صحبت و در صورت نیاز پوشش های بالاتر را انتخاب کنید .

پوشش حوادث شخصی یا انفرادی از قدیم بعنوان یک بیمه مجزا در برخی شرکتها و یا نمایندگی های صادر می گردید.در بیمه نامه های جدید این پوشش بطور کامل وجود داشته و نیاز به بیمه جدا نمی باشد.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث البرز

پوشش خسارت بدنی

این پوشش برای جبران خساراتی از قبیل دیه یا ارش و یا هزینه پزشکی است که در اثر شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث است که حوادث تحت پوشش بیمه نامه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوشش خسارت مالی

هر خسارت مالی که در اثر خطرات تحت پوشش بیمه نامه به اموال شخص ثالث وارد شود با این پوشش جبران می‌شود. هر سال حداقل میزان خسارت مالی تحت پوشش در بیمه نامه‌های ثالث تا ۲.۵ درصد مبلغ دیه اعلام شده برای ماه‌های حرام محاسبه می‌شود. میزان حداقل پوشش مالی بیمه نامه ثالث البرز برای سال 1400 مبلغ 16 میلیون تومان می‌باشد که بر اساس دیه 480 میلیون تومانی محاسبه شده است.

بیمه بدنه خودرو

 در بیمه شخص ثالث تنها خسارت مالی که فردی غیر از راننده متحمل شود قابل پرداخت خواهد بود . حال اگر طی تصادف یا حادثه‌ای، خودرو آسیب دید چه باید کرد؟ برای پوشش دادن هزینه‌های این خسارات، بیمه بدنه نیاز است . بیمه بدنه خسارات خودروی شما را تا سقف تعهدی که هنگام خرید بیمه تعیین شده، پوشش می‌دهد. برخلاف بیمه شخص ثالث، در اینجا اساس مبلغ حق بیمه را قیمت خودرو تعیین می‌کند . البته همچون بیمه شخص ثالث عوامل دیگر مانند دفعات خسارت و درصد تخفیف در نرخ بیمه نامه تاثیرگذار است.