026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

این بیمه نامه جهت تحت پوشش قرار دادن کالاهایی که داخل کشور جا به جا میشوند مورداستفاده قرار میگیرد. پوشش‌ های این بیمه ‌نامه بر عکس بیمه‌ نامه‌های خارجی که شامل کالا های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی میباشد و محدودتر میباشد.