026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل عمومی

بیمه حمل و نقل عمومی

گاهی اوقات، صادر کردن بیمه‌‌های حمل و نقل ساده بدلیل اینکه تعداد تکرار آنها بالاست به صرفه نمی‌باشند. برای مثال، شرکتی که واردکننده قطعه خاصی میباشد و هر ساله چندین بخش کالا را وارد کشور می‌نماید، تکمیل نمودن فرم بیمه‌های ساده برای هر بار ورود کالا کاری وقت گیر و دشوار بوده و به همین دلیل از بیمه‌‌های عمومی که قراردادی است بین شرکت های بیمه وفرد متقاضی بیمه استفاده می‌شود و میتوان مدت اعتبار را از سایر وجوه تمایز میان بیمه با قرارداد دانست. این بیمه‌ها اغلب یکساله هستندد اما برای قرارداد محدودیت زمانی وجود ندارد.
این بیمه یک قرارداد کلی است که بین شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران و فرد متقاضی بیمه بسته میشود که در آن شروط اصلی بیمه و موارد کلی حقوق و تعهدات طرفین مشخص می‌شود اما مشخصات محمولات و شیوه حمل آنها وقتی به اطلاع شرکت بیمه ایران میرسد که فرد بیمه شده قصد حمل کالا را داشته باشد. با صادر شدن چنین قراردادهایی تمامی حمل و نقل‌هایی که فرد بیمه شده در زمان آتی قصد انجام دادن آنهارا دارد تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت با این شرط که فرد بیمه شده تمامی مشخصات و شیوه حمل کالا و وسیله حمل، مبدا و مقصد و همه ی آنچه که در بیمه‌نامه پیش‌بینی نشده و لازم است که به صراحت بیان شود قبل از حمل به اطلاع شرکت بیمه ایران رسانده تا شرکت بیمه ایران نسبت به صادر نمودن گواهی بیمه اقدامات لازمه را انجام دهد . مشخص است که این اطلاعات باید قبل از شروع حمل به اطلاع شرکت بیمه ایران برسد مگر آنکه راه دیگری در قرارداد مورد توافق بین طرفین بیان شده باشد.
قرارداد بیمه حمل و نقل کالا را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:
عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه تعیین نشده و در این حالت، گواهی بیمه صادر میشود.
غیر عمومی: در این نوع قراردادها، موارد تجت پوشش بیمه و سرمایه مورد بیمه مشخص می‌باشد که در اینصورت نیازی به صدور گواهی بیمه نیست اما گواهی حمل در ازای هربار حمل کالا باید صادر شود..
بیمه حمل و نقل کالا طبق طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش های بیمه ای به دسته های زیر تقسیم میشوند
بر اساس طربقه حمل:

 طبق این روش بیمه حمل و نقل کالا به شیوه های زمینی، هوایی، دریایی و ترکیبی تقسیم بندی می شوند که در بیمه حمل و نقل بازاز طریق دریا به دو دسته حمل بر شناورهای کوچک و حمل بر کشتی ها طبقه بندی شده که از دیگر تقسیمات این نوع بیمه می باشد که هر کدام دارای نرخ مجزا و شرایط مخصوص خود میباشد.
بر اساس محدوده جغرافیایی: طبق این نظربه بیمه حمل و نقل کالا به داخل، واردات، صادرات و ترانزیت تقسیم می شود. در بیمه حمل و نقل داخلی بر اساس دو روش عمل می گردد. بیمه حمل و نقل داخلی با خطرات محدود (آتش سوزی – حادثه و سرقت کلی) و با خطرات اضافی (تمام خطر)
بر اساس پوشش های بیمه ای: بیمه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش های A, B,C و Total Loss تقسیم بندی می شوند.
بیمه Total Loss به صورت کامل در دنیا منسوخ شده و برای حفظ جایگاه والای افراد متقاضی بیمه و حفظ حقوق مشتریان از ارائه این بیمه تا جایی که امکان دارد پرهیز میشود به ان دلیل که چنانچه بخش بزرگی کالا در جریان حمل از بین برود و فقط قسمت اندکی از آن باقی بماند شرکت بیمه ایران هیچ تعهدی نسبت به جبران خسارات وارده را نداشته و در واقع این بیمه به بیمه تشریفاتی یا بیمه گمرگی مشهور است و در زمانی که کالای صادراتی طبق تصویب نامه هیات وزیران در ایران بیمه می شد رایج گردید و شرکت بیمه ایران به همین دلیل بخشنامه شماره 87/80063 مورخ 17/06/87 را به وسیله مدران بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا صادر کرده و شبکه فروش را به عدم صدور این بیمه و یا در صورت درخواست بیمه گزار، به اطلاع رسانی کامل ملزم نمود.