026 3421 920 0-5

بیمه حوادث -مهد کودک

بیمه اشخاص (بیمه حوادث -مهد کودک )

بیمه مسئولیت مهد کودک مانند بقیه مسئولیتهای مدنی حیطه ی کاری مدیر مهد کودک را پوشش می دهد .

در این نوع بیمه نامه مهدکودک مدیر مهدکودک با خرید این بیمه نامه کل بچه های مهدکودک را به هر علتی در مهد کودک خسارت ببینند از جهت پزشکی، دیه، نقص عضو پوشش میدهد و در صورتی که لیست نام کل بچه های مهد کودک در بیمه قید شده باشد خارج از مهد کودک در کل ایران پوشش خواهند داشت .

با توجه به ضعیف بودن این قشر از جامعه و آسیب پذیر بودن داشتن و خرید این نوع بیمه نامه برای مهد های کودک لازم است .

تعیین مقدار هزینه پزشکی برای هر نفر و تعداد دیه و فوت و نقص عضو با توجه به تعداد نفرات مهد کودک محاسبه می گردد.