026 3421 920 0-5

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست؟

هر روز حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می دهد که طبق قانون ، فرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شناخته می شوند ، تامین مبلغ خسارت یا غرامت زیان دیده که معمولا از سوی مراجع قضایی تعیین می شود مشکلات فراوانی را برای افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ،لذا مناسبترین و اقتصادی ترین راه حل برای تامین چنین اتفاقاتی ،پوشش بیمه مسئولیت مدنی است.

اشخاص حقیقی وحقوقی می تواند با خرید بیمه نامه مسئولیت بیمه البرز در صورت وقوع حوادث که منشاء آن اعمال غیر عمدی همچون بی احتیاطی ، غفلت یا اشتباه شخص بطور مستقیم یا به دلیلنظارت بر امور واگذار شده به افراد دیگر باشد مسئولیت خود را به بیمه گر منتقل وخسارت وارده از سوی بیمه البرز به افراد زیان دیده پرداخت شود

.نمونه ای از تقسیم بندی انواع بیمه نامه های مسئولیت به شرح ذیل است:

-بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

الف-شامل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

ب-بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

ج-بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی ، خدماتی ، تجاری

-بیمه مسئولیت حرفه ای:

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان وپیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراح ،ناظر ، محاسب ساختمان

بیمه مسئولیت شرکتهای تعمیر و نگهداری  ودارندگان آسانسور

بیمه مسئولیت مسئولان فنی مراکز درمانی ، داروخانه ها ، بیمارستان ها وکلینیک ها

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدهای کودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و واحدهای اقامتیبیمه مسئولیت مدیران استخر وناجیان غریق

بیمه مسئولیت شرکتهای بازرسی کیفی وکمی کالا

 

-بیمه مسئولیت مدنی عمومی:

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به تبع حریق

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ ها ونمایشگاه های فروش خودرو

بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان

بیمه مسئولیت مدنی نناشی از پروژه های عمرانی(سدسازی ، پل سازی،راه سازی و ...)

بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

-بیمه مسئولیت قراردادی:

در این نوع بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گزار که ناشی از نقض یکی از شرایط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف دیگر باشد اعم از اینکه این تعهد بطور کامل انجام نشود یا بطور ناقص وبا تاخیر صورت پذیرد تحت پوشش قرار می گیرد.

مواردی از انواع بیمه های مسئولیت قراردادی به شرح ذیل معرفی می شود:

مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

براساس این بیمه نامه ، مسئولیت شرکت های حمل ونقل داخلی در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت (مفاد 377 الی 394) وشرایط بارنامه صادره در قبال حوادثی نظیر آتش سوزی ،صاعقه،انفجار، نصادف وتصادم ،واژگون شدن،برخورد با شی ای ثابت وپرتاب محموله از روی وسیله حمل تحت پوشش قرار می گیرد.

مسئولیت حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده (cmr)

بیمه مسئولیت حمل و نقل ریلی

بیمه مسئولیت حمل و نقل هوایی

مسئولیت پیمانکار در قبال صاحب کار طبق قرارداد منعقده

-بیمه مسئولیت کالا:

تولیدکنندگان انواع کالاهای صنعتی وتجاری مطابق با قوانین ومقررات حاکم بر رعایت حقوق مصرف کننده مکلف وملزم به جبران خسارت های جانی ومالی وارده به استفاده کنندگان از محصولات تولیدی هستند که دارای عیب ونقص ريا، کیفیت نامطلوب وبا عدم کارایی باشند.بیمه مسئولیت کالا این نوع خسارت ها را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش بیمه ای برای خود محصول (کیفیت محصول) و پوشش مسئولیت تبعی ناشی از استفاده از محصول قابل ارایه است.