026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی پیمانکاران

بیمه مهندسی پیمانکاران

این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده 

شامل :

دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گزار، شامل دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد. مدت زمان این بیمه نامه طبق مدت قرار داد می باشد و بیمه گزار این امکان را دارد تا دوره آزمایش یا راه اندازی و دوره نگه داری یا تحویل موقت را تحت پوشش این بیمه قرار دهد.

سرمایه مورد بیمه :

ارزش اقلام مورد نصب (شامل ارزش جایگزینی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا میشود)

حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)

هزینه حمل (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)

هزینه نصب (مطابق پیمان)

مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمی شود)

تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گزار مبلغی بین10 تا30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد)

لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری انتقال می دهند)

برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گزار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد)

اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه می دهد، می تواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد)

مسئولیت درقبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گزار تعیین میشود)

خسارات تحت پوشش این بیمه:

صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی

زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان

رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

تگرگ – یخ زدگی – یخ شناور

سیل – آب گرفتگی – امواج دریا یا آب

طوفان – گردباد – تندباد

عدم مهارت – اجرا با کیفیت نازل

غفلت – سهل‌انگاری – خطای غیر عمد

خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن

اموال مجاور – برداشت ضایعات

خسارتهای وارد به ابزار – لوازم و تجهیزات

خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث

مسئولیت بیمه گزار طی دوره نگهداری

دزدی

خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده

خسارتهای وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه

خسارتهای هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن

باران – برف – بهمن – نشت یا نفوذ آب

تصادم – سقوط اشیاء – واژگونی

خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق

خرابکاری غیر گروهی

اتصال کوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.