026 3421 920 0-5

بیمه درمان - مسافرت به خارج از کشور

بیمه اشخاص (بیمه درمان - مسافرت به خارج از کشور)

افرادی که قصد دارند تا به خارج از کشور سفر کنند میتوانند تا با تهیه بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند البته لازم به ذکر است که این بیمه نامه در خارج از کشور اعتبار داشته. خدمات این بیمه نامه با مورد توجه قرار دادن، قرار داد فی مابین و مطابق با شرایط عمومی به وسیله شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا و مفری مورد ضمانت و ارائه میگردد و خسارت های به وجود آمده در محل و به ارز قابلیت پرداخت دارد.

در این بیمه نامه، بیمه گر موظف است کلیه هزینه های درمانی و همچنین بیمارستانی که شامل هزینه های ویزیت پزشک،جراحی،پانسمان،انواع آزمایشهای یزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جا به جایی به بیمارستان ، هزینه های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و چیز های دیگر را طبق شرایط قرارداد و فرانشیز مورد توافق بپردازد.

 

رشته بیمه درمان مسافران برون مرزی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارت‌اند از:

مفری (mafpree)

آکسا (axa)

بیمه نامه های حوادث مسافرین خارج از کشور که به وسیله بیمه ایران صادر میشود، به دنبال قرار داد بین شرکت بیمه ایران و شرکت بین المللی امداد رسانی آکسا که به شکل کارگزار در ایران فعالیت میکند، محقق گشته و شرکت بین المللی امداد رسانی آکسا تمامی هزینه های بیماری و حادثه بیمه شدگان را در طول سفر تعهد نموده البته لازم به ذکر است که سقف این تعهد تا مبلغ پنجاه هزار دلار میباشد که معمولا در خارج از کشور ایران و به ارز پرداخت میشود. شرکت بین المللی امداد رسانی آکسا برای سرعت بخشیدن به کار موافقت کرده تا هزینه های پزشکی زیر هزار دلار توسط شعب صادر کننده بیمه نامه پرداخته شود البته با این شرط که بیمه شده در خارج از کشور ایران نتوانسته باشد این هزینه را دریافت نماید در این صورت رو نوشت حواله خسارت باید به منظور وصول مبلغ غرامت به مدیریت اتکایی ارسال گردد.

اگر هزینه بیش از هزار دلار باشد و فرد بیمه شده به یکی از شعبات کشور مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را ارائه دهد نخست باید درخواست وی به وسیله مدیریت اتکایی از شرکت آکسا استعلام شده و اگر منجر به تایید و کسب موافقت از شرکت آکسا شد، مدیریت جهت پرداخت غرامت اقدام میکند.

باید توجه داشت که معمولا هزینه ها توسظ بیمه شده به ارز پرداخت میشود و چون در ایران هزینه به ریال محاسبه میشود، نرخ تبدیل ارز از طریق حسابداری امور ارزی استعلام و معیار محاسبه غرامت قرار میگیرد.

توضیح اینکه چنانچه غرامت در ایران پرداخت گردد، بیمه شده به هیچ وجه حق رجوع به شرکت آکسا را ندارد.

اگر غرامت در ایران پرداخت شود، بیمه شده حق رجوع کردن به شرکت بین المللی امداد رسانی آکسا را نخواهد داشت.