026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

بیمه مهندسی (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان، در واقع تضمین کننده کیفیت ساختمان بوده و هرگونه خسارت وارد به سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می شود.

مواردی که در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:

سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال.

نمای ساختمان، پنج سال.

عایق‌های رطوبتی ساختمان، پنج سال.

تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، سه سال.

موضوع مورد بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان ، این است که ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری و هر سازه دیگر به صورت مجزا دارای این بیمه نامه باشد البته برای انبوه سازی ها که چند بلوک در کنار هم قرار میگیرند نیز میتوان بیمه نامه واحد صادر کرد اما از آنجایی که پس از پایان یافتن دوره بیمه، باید به ذی نفعان که در واقع مالکان بلوک ها هستند تحویل داده شود بهتر است که هر بلوک بیمه نامه ای واحد و مجزا از بقیه داشته باشد.

مدت بیمه 10 ساله از تاریخ تکمیل شدن سازه یا صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری و با تایید بازرس فنی بیمه گر میباشد.. لازم بذکرست که صدور بیمه‌نامه همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز میباشد ولی تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقی به بیمه‌گذار ابلاغ خواهد شد.

فرانشیز بیمه :10٪ هر خسارت حداقل 10.000.000 ریال در هر حادثه

سرمایه مورد بیمه :

ارزش کارهای سازه

مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی

ارزش سایر کارهای ساختمانی

ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌سازی، احداث جاده‌های مورد نیاز، استخر، برج آب، پل وسیله نقلیه یا عابر و …

هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت

طبق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً 20٪ مجموع بندهای یک و دو)

هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات

بر اساس درخواست فرد متقاضی که اکثرا 10٪ مجموع بندهای اول و دوم است

هزینه‌های حرفه‌ای

کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی مطابق درخواست بیمه‌گذار که اغلب 20% از مجموع بند اول و دوم میباشد.

خسارات تحت پوشش بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهانی ساختمان شامل:

هرگونه نقص در سرمایه مورد بیمه ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام میشود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:

دو سال اول از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای ß جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان بعلت عدم رعایت استانداردها

سال سوم تا دهم از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای ß جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از نقص در سازه‌های اصلی ساختمان بعلت یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه

سازه‌های اصلی ساختمان عبارتند از:

کلیه سازه‌های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان شامل پی‌ها، ستونها، تیرها، بادبندها، تمام دیوارها و سقفها.

سازه‌های جانبی ساختمان عبارتند از:

کلیه اجزای غیرباربر ساختمان شامل نازک‌کاری مانند درب‌ها و پنجره‌ها، اندودها، کاشی‌کاریها، کف‌پوشها، عایقکاریها و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت.