026 3421 920 0-5

بیمه حوادث -تکمیل درمان دانشجویی

 

بیمه اشخاص (بیمه حوادث -تکمیل درمان دانشجویی )

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی که از معنای آن مشخص است پوششی است بمنظور تکمیل کردن بیمه پایه (بیمه های پزشکی شامل خدمات درمانی و تامین اجتماعی و……) بدین ترتیب که ابتدا دانشجو الزاما دارای بیمه پایه باشد تا بتواند از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند گردد.

ثبت نام جهت بیمه تکمیلی درمان دانشجویی فعلا اختیاری می باشد و دانشجویان میتوانند با میل خود و یا افراد تحت تکفل خود از جمله همسر و یا فرزندان ثبت نام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند . دانشجویانیکه هیچگونه بیمه پایه ای ندارند و تمایل به ثبت نام بیمه تکمیلی دارند میتوانند با مراجعه به سایت WWW.BIMESALAMAT.IR نسبت به ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه پایه اقدام نموده و سپس تقاضای پوشش بیمه تکمیلی درمان نمایند در غیر اینصورت این مهم امکان پذیر نمی باشد . حق بیمه پرداختی جهت این نوع بیمه تکمیلی درمان مبلغ 000 270 ریال + 8%مالیات برارزش افزوده برابر600 291 ریال ماهیانه و سالیانه مبلغ 200 499 3 ریال بوده و دانشجو کل مبلغ آنرا به صورت وام دریافت و به شرکت بیمه گر پرداخت می نماید و در پایان تحصیل همراه با مبلغ بدهی بقیه وامهای دریافتی دیگر جهت دانشجو تقسیط میگردد. تعهدات این نوع پوشش بیمه شامل : جبران خسارت اعمال جراحی و خدمات پاراکلینیکی و دندانپزشکی و عینک طبی بوده و حق فرانشیز پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر 10% می باشد (شرکت بیمه گر 10% هزینه های پزشکی و غیره متعهد شده را بعنوان فرانشیز کمتر پرداخت می نماید) دانشجویان گرامی جهت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان دانشجویی نوع بیمه به اداره رفاه و خدمات دانشجویی دانشگاه مراجعه و با ارائه اطلاعات لازم تقاضای خود را اعلام و ثبت نام نمایند. نهایتا معاونت دانشجویی دانشگاه پس از ثبت نام دانشجویان متقاضی نسبت به عقد قرارداد با شرکت بیمه گر و ارسال اسامی دانشجویان متقاضی درقالب لوح فشرده و یا فایل الکترونیک و پرداخت مبلغ کل حق بیمه از طرف صندوق رفاه دانشجویان به شرکت بیمه گر اقدام می نماید .