026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی( ریسک های تکمیل شده ساختمانی)

بیمه مهندسی( ریسک های تکمیل شده ساختمانی)

بیمه مهندسی ریسک های تکمیل شده ساختمانی خسارات وارد شده به سازه های بنا شده در زمان استفاده از آنها مانند ساختمان های مسکونی، اداری،تجاری، جاده ها، برج ها، راه آهن، فرودگاه، کانال های آبیاری،پل ها، تونل ها، سد ها، موج شکن اسکله، خظوظ لوله آب، نفت، و گاز، فاضلاب و انبار ها و معدن هارا شامل میشود. این بیمه ارائه شده توسط شرکت بیمه جزء بیمه های با خطرات معین محسوب شده و خساراتی که در متن بیمه نامه ذکر شده است تحت پوشش خود دارد. مدت اعتبار این بیمه 1 ساله میباشد که قابل تمدید از طرف متقاضی میباشد.

سرمایه مورد بیمه در این بیمه نامه شامل ارزش سازه که مشمول ارزش ساخت دوباره مشابه مورد بیمه با احتساب عوارض گمرکی و هزینه حمل در صورت وجود و همچنین برداشت ضایعات که در واقع مبلغیست که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت و تخریب قسمت های غیر قابل استفاده میباشد که بیمه گزار در صورت تمایل میتواند آنرا به سرمایه مورد بیمه اضافه نماید که معمولا بین 2 الی 10 ذرصد ارزش سازه ها میباشد. خسارات کلی در این بیمه زمانی تحقق میابد که کل سرمایه مورد بیمه از دست برود و یا هزینه نجات و تعمیرآن بیش از سرمایه مورد بیمه باشد.

فرانشیز بیمه :

– حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

– سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

خسارات سحت پوشش این بیمه عبارتند از:

صاعقه – انفجار – آتش سوزی

زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان

رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

سرما – برف – بهمن – یخبندان

سیل – طغیان آب – امواج دریا

طوفان – گردباد – تندباد

تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی

خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

سقوط – تصادم – واژگونی

خرابکاری غیر گروهی

بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.