026 3421 920 0-5

مراحل صدور بیمه نامه

مراحل صدور بيمه نامه

مرحله‌اول : تصميم به خريد بيمه‌نامه
۱. انتخاب مشاور (نماينده شركت بيمه – شعبه ) :
چرا مشاور ؟
به محصولي در بازار احساس نياز مي‌كنيد و قصد خريد داريد ، برخي از محصولات براي شما كاملا شناخته شده و قابل لمس است به اين صورت كه دقيقا مي‌دانيد آن كالا چيست و يا چگونه كار مي‌كند؟ مانند :خودكار ،ليوان ،كلوچه و....ابهامي در مورد آن نداريد و و تنها سوال شما از فروشنده مي‌تواند در مورد تنوع محصول و يا برند آن باشد،اما بيمه عمر محصول آساني نيست ، نامشهود است ، جزييات زيادي دارد و با حجم زيادي از قوانين و مقررات كار مي‌كند ، پوشش‌هاي بيمه‌اي و شرايط خريد آن تنوع زيادي دارد و اگر متناسب با نياز شما انتخاب نشود ، پس مدت كوتاهي پشيمان شده و تقاضاي بازخريد مي‌كنيد، نمايندگان شركت بيمه افرادي هستند كه براي راهنمائي دادن به شما در اين باره، مي‌توانند موجب يك انتخاب مناسب و خريد خوب از سوي شما گردند.

۲. مرحله دوم : تكميل فرم‌هاي مورد نياز
۲.۱ : فرم پيشنهاد بيمه‌نامه چترا : شامل مشخصات بيمه‌گذار، مشخصات شخص بيمه شده، مشخصات ذينفع(ها)، پوشش‌هاي بيمه‌اي مورد نياز شما و مدت بيمه‌نامه
۲.۲ :فرم پرسشنامه بيمه‌نامه چترا : شامل پرسش‌هايي در مورد سبك زندگي شخص بيمه شده، وضعيت سلامتي شخص بيمه شده و ميزان سلامتي اعضاي خانواده او
چرا فرم‌ها بايد صادقانه پر شود؟
بيمه‌گر تعهداتي بسيار بزرگتر از حق‌بيمه‌اي كه شما تعهد مي‌كنيد را قبول مي‌كند. تصميم بيمه‌گر براي بيمه كردن يا نكردن، منحصراً برپايه اطلاعاتي است كه شما از طريق اين فرم‌ها اظهار مي‌كنيد. بنابراين نبود حسن نيت در تكميل اين فرم‌ها، به شكلي كه بيمه‌گر نتواند ميزان ريسك شما را به درستي تعيين كند، مي‌تواند به خسران چشمگير شركت بيمه و وارد آمدن زيان قابل توجه به ساير بيمه‌شدگاني كه داراي حسن نيت بوده‌اند، بيانجامد. از اين رو، صادقانه پر كردن فرم‌ها داراي اهميت اساسي بوده و در هر مرحله‌اي از قرارداد كه ثابت شود، اظهارات صورت گرفته مطابق با واقعيت نبوده است، اساس قرارداد بيمه زير سئوال خواهد رفت.

چرا براي خريد بيمه عمر به اطلاعات پزشكي فرم پرسشنامه نياز است؟ علت انجام آزمايش يا معاينه حضوري چيست؟
تصور كنيد براي سفارش دوخت لباس به خياط مراجعه مي‌كنيد، خياط ابتدا اندازه مي‌زند و حتي بارها شما را جهت ارزيابي اندازه درست لباس فرا مي‌خواند و مراجعه مكرر شما به تحويل لباسي باب ميل و كاملا اندازه مي‌انجامد. فرض كنيد عازم يك مسافرت خارجي هستيد و براي اخذ ويزا بايد حضورا در سفارت كشور مقصد حاضر شويد، حضور شما در سفارت شما را به هدف انجام سفر مورد نظر مي‌رساند، پس براي خريد برخي خدمات بايد مراحلي را براي ارايه بهتر خدمت خريداري شده از سمت فروشنده طي كرد. بيمه عمر هم قولي است كه براي ارايه خدمات در جهت رفع مشكل شما در آينده داده مي‌شود پس براي خريد يك قول طولاني مدت بايد فروشنده (شركت بيمه) اطلاعاتي نسبي از وضعيت سلامتي و سبك زندگي مشتري داشته باشد تا ارايه خدمات در آينده به آساني صورت گيرد. همچنين آزمايش و معاينه حضوري به مشتري هم كمك مي‌كند از وضعيت سلامتي و جسمي خود مطلع باشد و مسايل مربوط به آن را پيگيري كند.

چرا بايد در ارايه اطلاعات به شركت بيمه اعتماد كنم ؟
سالهاي طولاني است كه بيمه گذاران به شركت هاي بيمه اعتماد كرده اند و هيچگاه اين اعتماد خدشه دار نشده است، شركت بيمه همواره رازدار بيمه گذار و شخص بيمه شده است.

۳. مرحله سوم : مدارك مورد نياز براي صدور بيمه‌نامه :
مدارك سجلي (شناسنامه ، كارت ملي )
پيوست مستندات سوابق معايناتي و آزمايش براي بيماري‌هاي اظهار شده در پرسشنامه

۴. مرحله چهارم : پذيرش ريسك
پس از تكميل و ارايه فرم پيشنهاد و پرسشنامه و يا در صورت لزوم انجام آزمايش و معاينه حضوري توسط پزشك معتمد شركت، كار ارزيابي ميزان ريسك و قيمت‌گذاري آن توسط شركت بيمه انجام مي‌شود تا پس از آن بتوان نسب به صدور بيمه‌نامه اقدام كرد.

۵. مرحله پنجم : تاييد مندرجات و پرداخت حق‌بيمه :
پرداخت قسط اول حق‌بيمه : پرداخت قسط اول توسط بيمه‌گذار كه بايد صرفا به حساب‌هاي شركت بيمه البرز و از طريق درگاه اينترنت بيمه البرز، صورت گيرد.
در صورتي كه بيمه‌نامه با ئذيرش مواجه نباشد و وجهي به حسابهاي شركت واريز شده باشد، وجه واريزي عيناً برگشت خواهد شد.

۶. مرحله ششم :صدور بيمه‌نامه وآنچه پس از صدور بيمه‌نامه از واحد صدور تحويل مي‌گيرم :
يك بيمه‌نامه شامل اوراقي به شرح زير است كه پس از صدور تحويل شما مي‌گردد:
- برگ مشخصات بيمه‌نامه،
- كتابچه شرايط عمومي و شرايط ويژه بيمه‌نامه (پيوست شماره يك)،
- جدول تعهدات بيمه‌گر (پيوست شماره دو)،
- جدول تعهدات بيمه‌گذار (پيوست شماره سه)،
- جدول اقساط حق‌بيمه (پيوست شماره چهار) كه اين مورد در صورتي وجود خواهد داشت كه حق‌بيمه به شكل يكجا نباشد. ضمناً اين جدول حاوي اقساط يكسال است و براي سالهاي بعد، جدول به شكل سيستمي توسط مشتري قابل دريافت مي‌باشد.

توضيح : امكان تغيير در شرايط بيمه نامه پس از صدور آن نيز وجود دارد. براي تغيير در مفاد قرارداد لازم است درخواست كتبي بيمه‌گذار به شركت بيمه ارائه و طي مراحل اداري پذيرش ريسك مربوطه، در صورت موافقت بيمه‌گر با آن، قابل انجام خواهد بود.