026 3421 920 0-5

اطلاعات درخواستی برای صدور بیمه نامه

بخش اول : اطلاعات درخواستي براي صدور بيمه‌نامه و فرم پيشنهاد

۱. لزوم ارائه شماره و تاريخ گواهينامه چيست؟
- اطلاعات مربوط به شماره گواهينامه، نوع و تاريخ آن  با توجه به تأثير آن در ميزان فرانشيز به هنگام پرداخت خسارت، جزو اطلاعات اجباري سیستم به هنگام صدور خواهد بود و به هنگام خسارت مورد مطابقت قرار مي‌گيرد.
 
۲. علت تعدد سؤالات در فرم پيشنهاد چيست؟
- پيشنهاد خودرو هر از چند گاهي بررسي و پالايش مي‌شود و اطلاعات درخواستي مندرج در آن بدلیل داشتن بار حقوقي و قراردادي  توصیه و تكميل مي‌گردد.
۳. چرا براي تمديد بيمه‌نامه با توجه به وجود اطلاعات قبلي، مجدداً بايد فرم پيشنهاد تكميل شود؟
- برخي از اطلاعات بيمه‌نامه از جمله ميزان درخواست بيمه‌گذار براي تعهدات بدني، مالي و حوادث راننده ضروري است تا توسط بيمه‌گذار مجدداً تكميل و امضاء شود. همچنين امكان تغيير اطلاعات خودرو، نوع كاربري و اطلاعات شناسنامه‌اي و آدرس و شماره تلفن بيمه‌گذار به هنگام صدور بيمه‌نامه وجود دارد. همه موارد فوق مندرج در پيشنهاد در صورت بروز چالش و اختلافات حقوقي و قضايي مرجع تصميم‌گيري و حل اختلاف است .
 
۴. آيا حضور شخص بيمه‌گذار در زمان صدور بيمه‌نامه به لحاظ تكميل و امضاء فرم پيشنهاد ضروري است؟
- تكميل فرم پيشنهاد توسط بيمه‌گذار الزامي است .
۵. آيا ثبت اثر انگشت در فرم پيشنهاد الزامي است؟
- بلي
 
۶. VIN چيست؟
- شماره شناسايي خودرو، (vehicle identification number) (به‌اختصار: VIN) يك كد ۱۷ رقمي منحصر بفرد است، اين كد جهت شناسايي وسايل نقليه سبك و سنگين مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه شامل مجموعه اعداد به عنوان كشور سازنده، توليدكننده خودرو، توصيف‌گر خودرو و شناسايي خودرو است. براي خودروهاي ساخت داخل كاراكترهاي اول و دوم از سمت چپ نشانگر كشور توليد كننده يا محل آخرين مونتاژ است. دو كاراكتر بعدي مبين شركت توليدكننده است. دو كاراكتر بعدي نيز سال ساخت خودرو بوده و شش رقم آخر همان شش رقم نهائي شماره شاسي خودرو مي‌باشد. در خصوص خودروهاي وارداتي اين سيستم با قدري تغيير تفسير مي‌شود.
 
۷. چرا جهت بيمه كردن خودروهايي كه در مناطق آزاد هستند بايد ماليات پرداخت كرد؟
- شركت بيمه البرز براي تمامي بيمه‌نامه‌ها طبق قوانين اداره ماليات ميبايست ماليات دريافت نمايد در مناطق آزاد شركت‌هاي بيمه اميد و معين مجاز به عدم دريافت ماليات مي‌باشند .
۸. اشخاص ثالث كساني كه خارج از خودرو هستند محسوب مي شوند يا سرنشينان هم مي توانند جزء اشخاص ثالث محسوب شوند؟
- شخص ثالث: هر شخصي كه به سبب حوادث موضوع قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، دچار خسارت بدني و يا مالي شود را گويند به استثناي راننده مسبب حادثه.
 
۹. به چه كسي سرنشين گفته مي شود؟
- شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه كه همان عنوان سرنشين در بيمه‌نامه‌هاي صادره قبل از سال ۱۳۸۷ تلقي مي‌گرديد.
۱۰. آيا سال ساخت در نرخ حق بيمه تاثير گذار است ؟
- بله . در بيمه‌نامه شخص ثالث چنانچه سال ساخت خودرو بيش از ۱۵ سال گذشته باشد به ازاي هر سال مازاد ۱۵ سال ۲% و حداكثر۱۰% به حق بيمه مربوطه اضافه مي‌شود.
- حق بيمه اتومبيل‌هاي سواري ) شخصي – دولتي ( و انواع كرايه‌ها كه بيش از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد سالي ۵% حق بيمه مقرر بعنوان حق بيمه اضافي به مبلغ مزبور اضافه مي‌گردد.

۱۱. آيا حضور شخص بيمه گذار در زمان صدور بيمه نامه به لحاظ تكميل و امضاء پرسشنامه ضروري است؟
- بلي براي تكميل فرم پيشنهاد، حضور بيمه‌گذار الزامي است.