026 3421 920 0-5

بیمه های خودرو

امروزه خودرو نقش مهمی در زندگی افراد داشته و از مهم ترین دارایی ها و اموال انسان به شمار می رود. می توان گفت که بعد از مسکن مهم ترین ترین دارایی هر فردی اتومبیل است. زیبایی داخل و بیرون هر اتومبیل به گونه ای جذابیت دارد که آن را می توان به نوعی خانه متحرک هر فردی دانست.این توجه خاص افراد به ماشین ، نیازمند مراقبتی درخور و مناسب است.  به ویژه در شهرهای بزرگ این نیاز بیش از پیش حس می شود.

از مسائلی که هر روزه در شهرهای بزرگ با آن مواجه هستیم، شلوغی خیابان ها و بالابودن درصد خطای رانندگی  است. همچنین عدم استانداردهای لازم برای خیابان ها و اتوبان های شهری و برون شهری نیز درصد خطا را افزایش داده و مزید بر علت شده است. در برخی موارد ضعف فرهنگی نیز در این بخش اتفاقات ناگواری را رقم می زند که جبران کردن آنها گاهی سخت و دشوار می شود. با تمام این اوصاف و در صورت وقوع خسارت ، جبران کردن ضرر مادی وارد بر خودرو غیر ممکن نیست. راه های مختلفی برای جبران خسارت هایی از این دست در نظر گرفته شده که از مهم ترین آن ها می توان به بیمه بدنه خودرو اشاره کرد.

بیمه خودرو به صورت کلی به دو دسته  بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و حوادث راننده تقسیم می‌شود. بر خلاف بیمه ثالث ، بیمه بدنه اجباری نیست اما از نظر پرداخت خسارت به دو دسته تقسیم می‌شود:

خسارت‌های کلی ( اصلی ) و خسارت‌های جزئی ( فرعی ) به معنی خسارت‌هایی که پوشش آن مشروط به پرداخت هزینه جداگانه و خرید این خطرات است. خرید پوشش‌‌های اضافی برای بیمه بدنه خودرو، می‌تواند خسارت‌‌های مختلفی را پوشش داده و ریسک حوادث غیر مترقبه را کاهش دهد.

بیمه بدنه خودرو در حالت عادی، خسارت ناشی از موارد زیر را پوشش می‌دهد که به عنوان خطرات اصلی ارائه می‌شوند: