026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (ساده)

بیمه نامه های حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه نامه ای می‌باشند که جهت تحت پوشش قرار دادن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.
قرارداد بیمه حمل و نقل ساده ترانزیت قابل تقسیم به دو بخش میباشد:
عبوری: آن دسته از کالا هایی که وارد کشور ایران میشوند.
غیرعبوری: کالاهایی را شامل میشود که وارد مرز های ایران نمیشوند.